Birikimlerini borsada değerlendiren ve değerlendirmeyi düşünen yatırımcıların merak ettiği konuların başında hisse senedi fiyatını etkileyen faktörlerin neler olduğudur. Gün içinde önemli fiyat değişimleri gösteren hisse senetlerini etkileyen birçok faktör bulunuyor. Hisse senedini etkileyen faktörlerin neler olduğunu bilmek yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.

Temelde hisse senedi fiyatlarına başta mikro ve makro faktörler olmak üzere birçok faktör etkiler. Bunlara bakacak olursak:

Mikro ve makro faktörler

Hisse enedi fiyatlarına etki eden mikro faktörler genel olarak yurt içinde meydana gelen olayları kapsar ve yurt içindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler, doğal afetler gibi konuları içerir. Hisse senedi fiyatlarına etki eden diğer bir faktör olan makro faktörler ise dünyada gelişen olayları kapsar. Makro faktörler arasında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, ülkelerarası anlaşmazlıklar ve ABD ve Avrupa Birliği gibi dünyaya yön veren ekonomilerde yaşanan sıkıntılar gösterilebilir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden referandum kararı ile çıkması makro faktörlere en güzel örnektir.

Mikro faktörler, şirketlerin ve şirketin faaliyet gösterdiği sektörün gösterdiği gelişim ve hareket de dahildir. Bu noktada şirketin dahil olduğu sektörün durumu ekonominin en önemli yapı taşlarından birisidir. Şirketin büyümesi veya küçülmesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları hisse senetleri üzerine etki eden önemli faktörlerin başında gelir. Sektörel gelişmeler de şirketin hisse senetleri üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir.

Diğer faktörler

Şirket ve sektörlerin performansları dışında, emtia veya döviz gibi diğer yatırım enstrümanlarının fiyat performansları hisse senedi fiyatlarını yakından ilgilendiren faktörler arasında yer alır. Yatırımcılar, döviz ve emtialarla ilgilenmeye başladıkları zaman, hisse senetlerinin fiyatları talep düşeceği için olumsuz olarak etkilenecektir. Aynı şekilde dünya ekonomisindeki gelişmelerde hisse senedi fiyatların üzerinde önemli etkileri vardır.

Hisse senedine etki eden faktörleri bilmeniz yatırımlarınıza yön vermeniz açısından büyük önem taşır. Özellikle uluslararası şirketlerin hisse senetleri yatırımcılara sunduğu getiri fırsatlarından yararlanmak ve Forex piyasasının işlem avantajlarından yararlanmak için GCM Forex’in internet sayfası www.gcmforex.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.